Kontakt

Ma. – vrijd.: 08:00 - 17:00 uur

Telefoon: 00800 - 290 290 29

E-Mail: kundenservice@mh-online-gmbh.de

Juridische informatie

Met ingang van 9 januari 2016 is de Verordening over de online beslechting van consumentengeschillen (EU-Verordening Nr. 524/2013) van kracht. Deze verordening heeft als doel de bescherming van de belangen van online consumenten te verhogen door het opzetten van een Europees ODR-platform. ("Online Dispute Resolution, ofwel "ODR"). Dit is een orgaan dat een onafhankelijke en snelle buitengerechtelijke online beslechting van geschillen tussen consumenten en bedrijven mogelijk moet maken. Het Europese ODR-platform is via de volgende hyperlink te bereiken:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Het Europees ODR-platform heeft als taak te bemiddelen bij het door de consument of ondernemer gemelde geschil, onder vermelding van het e-mailadres van de ondernemer Kundenservice@MH-Online-GmbH.de voor de buitengerechtelijke beslechting bij een nationale geschillencommissie (ADR-entiteit).

Let op:
De bovenstaande informatie wordt alleen verstrekt om te voldoen aan de uit art. 14 van de EU-Verordening nr. 524/2013 van het Europese Parlement en de Raad van 21 mei 2013 voortvloeiende verplichting ten aanzien van de online beslechting van consumentengeschillen en de uit de verandering van de Verordening (EG) Nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Verordening over de online beschlechting van consumentenaangelegenheden) voortvloeiende informatieplicht ten aanzien van consumenten.

Conform § 36 van de Duitse Wetgeving Buitengerechtelijke Geschillenbeschlechting (VSBG) wijzen wij u er bovendien op, dat wij wettelijk niet verplicht zijn om deel te nemen aan een beslechtingsprocedure bij een consumentengeschillencommisie en ons contractueel ook niet verplichten tot een dergelijke deelname.

Laatst bekeken